4 comments on “daffodil – crown left

  1. Laba cudur baa maanta caalamka kajiro
    1 cudurka wahaabisamka ah ee caqiidada dadka ugu dhaco
    2 cudurka coronavirus ee badanka kudhaco
    Waxaana halisbadan cudurka wahaabisamka ah

    Liked by 1 person

Comments are closed.